สนร.ออสเตรเลีย จัดประชุมนักเรียนทุนทุกประเภท ณ กรุงแคนเบอร์รา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร.ออสเตรเลีย ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ การรักษาสุขภาพกายใจของนักเรียนทุนทุกประเภท ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย The Australian National University (ANU)

ทั้งนี้ กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาได้เกิดวิกฤตมลภาวะเป็นพิษฝุ่นควันจากเหตุการณ์ไฟป่า ลุกไหม้ปกคลุมอย่างรุนแรงเป็นเวลานานตั้งแต่ในช่วงเดือนกันยายน 2562 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ณ ขณะนี้ยังเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรน่าไปในหลายประเทศ ซึ่ง สนร.ฯ ได้เฝ้าติดตามดูแล ห่วงใยสุขภาพ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในกรณีฉุกเฉินหรือในสถานการณ์ไม่ปกตินักเรียนสามารถติดต่อสนร.ฯได้ในช่องทางตลอดเวลา