สนร.ออสเตรเลีย จัดประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ นครซิดนีย์

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2563 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่สนร.ออสเตรเลีย ได้จัดกิจกรรมประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา นครซิดนีย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน อีกทั้ง การติดตามปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพกายใจจากวิกฤติไฟป่าที่ลุกลามอย่างมากในออสเตรเลีย

นอกจากนั้น วันที่ 13 มกราคม 2563 ได้รับเกียรติเข้าประชุม สถานกงสุลใหญ่ นครซิดนีย์ร่วมกับท่านกงสุลใหญ่ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Deputy Director Language Institute Chiangmai Mai University, Head of Academic Department and Head of International Relations) โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยต่าง ในเครือรัฐออสเตรเลีย