กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 28 กรกฎาคม 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาชน ณ กรุงแคนเบอร์ราร่วมกับวัดธัมมธโร ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดธัมมธโร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารศาลาไทยสถานเอกอัครราชทูต