🇦🇺🇳🇿สรุปกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 🇦🇺🇳🇿 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ Ibis Hotel Melbourne

🇦🇺🇳🇿สรุปกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 🇦🇺🇳🇿 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ Ibis Hotel Melbourne

🇦🇺🇳🇿

ภาพวันที่ 18 ก.ค. 2562
– https://drive.google.com/open?id=1EotKRvl-k0aMMq2uVUKHjryf7iiZ43_C

ภาพวันที่ 19 ก.ค. 2562
– https://drive.google.com/open?id=1EFEbdLuhIFYXHS5bSYZci2L8CKahO6wr