การเสด็จเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่าง 13-23 กรกฎาคม 62

การเสด็จเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่าง 13-23 กรกฎาคม 62

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 62 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเสด็จเยือน University of Newcastle รัฐ New South Wales เพื่อทรงงานด้านความคืบหน้าในการดำเนินงานหลักสูตรสองปริญญาสาขาวิชานวัตกรรมและวิศวกรรมทางการแพทย์ และความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยด้านฟิสิกส์การแพทย์ รวมทั้งจะทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรสองปริญญาดังกล่าว ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ณ เมืองนิวคาสเซิล

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ได้นำนักเรียนทุนรัฐบาลจำนวน 7 คน เข้าเฝ้าทูลถวายช่อดอกไม้และแนะนำตัว สาขา วิชาที่เรียน ซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระราชปฏิสันถารและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียน ยังความปลาบปลื้มและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคน

ที่มา:
สอท. สกญ.
รายละเอียดในข่าวพระราชสำนัก