การประชุมติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนในความดูแล ณ เมืองบริสเบน รัฐควีนสแลนด์

เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 62 สนร.ออสเตรเลีย ได้มีโอกาสประชุมติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนในความดูแล ณ เมืองบริสเบน รัฐควีนสแลนด์ พร้อมด้วยการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลด้าน Visual Art จาก Griffith University, QLD ผลงาน Final ของวิทยานิพนธ์ “Timeless stories: Investigating Contemporary Approach to Hindu and Buddhist Painting” ณ QCA Galleries Griffith University – POP Gallery.

ในโอกาสนี้ได้ให้การต้อนรับและหารือกับคณะ ข้าราชการผู้ได้รับทุนฝึกอบรมระยะสั้น OCSC Thailand Leadership & Strategists Program 2019 ซึ่งนำโดยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ก.พ. และร่วมกิจกรรม Welcome dinner ซึ่งจัดโดย The University of Queensland และท่าน Honorary Consulate-General Andrew Park