การประชุมและสำรวจบริเวณสถานที่ของการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 62 สนร.ออสเตรเลีย ได้สำรวจบริเวณสถานที่ของการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมด้วยประชุมซักซ้อมกับนักเรียนทุนรัฐบาล ทีมงานในการเตรียมการสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม ณ นครเมลเบิร์น ต่อไป