กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันเสาร์ที่ 4 และ วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
ข้าราชการทีมประเทศไทยทุกคน พร้อมคู่สมรส เจ้าหน้าที่ นักเรียน ประชาชน นำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการมอบอาหารแห้งและของใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่องค์กร OzHarvest ซึ่งเป็นองค์กร สาธารณกุศลของออสเตรเลีย เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้

นอกจากนั้น ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาไทย ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ กงสุลกิตติมศักดิ์และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ทีมประเทศไทยและครอบครัว และชุมชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูตฯ