สนร.ออสเตรเลีย ขอส่งกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคน

No Matter How Slowly You Go
As Long As You Never Stop
ไม่สำคัญว่าคุณจะช้าแค่ไหน
ขอแค่คุณไม่ยอมแพ้

เครดิต: IG/Facebook

สนร.ออสเตรเลีย
(พี่เปล น้าจิตร พี่เล็ก พี่หญิง)
ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนนะคะ