สนร.ออสเตรเลีย ร่วมงาน Chief Minister’s Student Welcome

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ร่วมงาน Chief Minister’s Student Welcome เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ให้รู้จักการใช้ชีวิต ประสบการณ์ วัฒนธรรมต่างๆ ในเมืองแคนเบอร์ราและออสเตรเลีย จัดโดย Study Canberra & Commissioner for International Engagement, Australian Capital Territory.

Study Canberra 2019: Chief Minister’s Student Welcome. The Student Welcome event is an opportunity to welcome new international and interstate students to Canberra and to bring us all together to network and connect.