สนร.ออสเตรเลีย ประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ University of Wollongong

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สนร.ออสเตรเลีย ได้เดินทางไปประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ University of Wollongong รัฐ New South Wales โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแล จำนวน 2 คน ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน Nursing และด้าน Finance and Financial Economics และในโอกาสนี้น้อง ๆได้พาเยี่ยมชมและสำรวจบริเวณมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชีวิตของการเรียนระดับปริญญาเอก ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยแห่งความสำเร็จต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนและสามารถเป็นองค์ความรู้ส่งต่อให้กับน้อง ๆ ต่อไป

University of Wollongong เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐบาลออสเตรเลีย รัฐ New South Wales ตั้งอยู่บนเชิงเขาและมีชายฝั่งแบบ South Coast, NSW ซึ่งห่างจากเมืองซิดนีย์ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย มีชื่อเสียงทางด้านการวิจัยและการจัดเรียนการสอนในระดับสูง มีความร่วมมือกับหลากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ