สนร.ออสเตรเลียเข้าเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา UNSW, ADFA

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษา ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าเยี่ยมชม University of New South Wales, Canberra UNSW, ADFA (Australian Defence Force Academy) โดยได้รับเกียรติจาก
Dr.Pichamon Yeophantong (ผู้ได้ชื่อว่าเด็กอัจฉริยะเมืองไทย สำเร็จการศึกษาระดับ ป.เอกจาก ANU ด้วยอายุเพียง 22 ปี สามารถพูดได้ 9 ภาษา) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน International Relations and Development ประจำ School of Humanities and Social Sciences พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดพาคณะเยี่ยมชมและอธิบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทหาร