สนร.ออสเตรเลียร่วมงานกองทัพไทย 2562

งานวันกองทัพไทย ประจำปี 2562
Royal Thai Armed Forces Day 2019
เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศ
ออสเตรเลีย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยคู่สมรส คณะเจ้าหน้าที่และนักเรียนไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย 2562 จัดโดย สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ และสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์รา ณ อาคารศาลาไทย