แบบประเมิน ความพีงพอใจ ต่อการให้บริการของ สนร.ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบฯ 62

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

(สนร.ออสเตรเลีย) ขอความร่วมมือทุกท่าน

ช่วยกรอกแบบประเมิน ความพีงพอใจ ต่อการให้บริการของ สนร.ออสเตรเลีย

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบฯ 62

โดยขอความร่วมมือ SUBMIT

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ภายในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

https://goo.gl/forms/InEvTpML12G57T9p2

ขอบคุณมากคะ

สนร.ออสเตรเลีย

4/02/2019