สนร.ออสเตรเลีย ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จาก สถาบัน CIT

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สนร.ออสเตรเลีย อทศ.ภมรพรรณ วงศ์เงิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การศึกษา ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่การศึกษาจากสถาบัน Canberra Institute of Technology (CIT) โดยคุณ Dan Cook ตำแหน่ง Business and Industry Engagement Officer ฝ่าย Industry Engagement and Strategic Relations เพื่อประชุมหารือและแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน CIT และความเป็นไปได้ในการขยายเครือข่ายนักเรียนไทยเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ