โครงการ Light Up ค่ายจิตอาสาสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 2

โครงการ Light Up: ค่ายจิตอาสาสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 2 ของน้องๆนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย 🇦🇺 และผู้มีจิตอาสา ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยน้องๆได้เดินทางไปที่ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก โรงเรียนดงยางวิทยาคม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ในการศึกษา ณ ต่างประเทศที่ได้รับ และแนวทางในการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใฝ่ในการศึกษาให้แก่นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ มอบอุปกรณ์กีฬา และมอบชุดเครื่องเสียงให้แก่โรงเรียน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางคณะอาจารย์ แพทย์ประจำตำบล และนักเรียนในการต้อนรับและทำกิจกรรมร่วมกัน