ประกาศการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดที่ 4 ปี 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561
คือวันที่ 24 – 25 กันยายน 2561

ใน วันที่ 24-25 กันยายน 2561 สนร.ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ต.ค.- ธ.ค.61 เข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่านที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่ได้ทำเรื่องขยายเวลาการศึกษาแบบปีต่อปีกับทาง สนร.แล้ว โดยนักเรียนที่ทำเรื่องขยายเวลาการศึกษามานั้น จะได้รับเงินเต็มจำนวน จึงขอให้นักเรียนทุนทำการตรวจสอบระยะเวลาทุนของตนเอง

วิธีตรวจสอบProfile Loginสำหรับนักเรียนทุน

ทั้งนี้ขอให้ นักเรียนทุนทุกท่านตรวจสอบบัญชีของตนได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.61  หากไม่ได้รับเงินตามที่ สนร. ได้แจ้งไว้ขอให้รีบแจ้งไปที่ สนร.ออสเตรเลีย โดยด่วน
Email:oea@ocsc.org.au
Phone:02-62811371

หมายเหตุ:ในงวดการส่งเงินครั้งต่อไป จึงขอความร่วมมือนักเรียนทุนทุกท่าน โปรดตรวจสอบระยะเวลาในการรับทุนให้ครอบคลุมระยะเวลาด้วย หากสนร.ไม่ได้รับเรื่องการขยายเวลาการศึกษาและไม่ได้ทำเรื่องอนุมัติ ทางสนร.ออสเตรเลีย ก็ไม่สามารถจ่ายเงินประจำเดือนให้เต็มงวดได้

สนร.ออสเตรเลีย

14/09/2018