ประกาศการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน 1 เมษายน -30 มิถุนายน63

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดที่ 2 ปี 2563 ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563

ใน วันที่ 27 มีนาคม 2563  สนร.ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน เม.ย.-มิ.ย.63เข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่านที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่ได้ทำเรื่องขยายเวลาการศึกษาแบบปีต่อปีกับทาง สนร.แล้ว โดยนักเรียนที่ทำเรื่องขยายเวลาการศึกษามานั้น จะได้รับเงินเต็มจำนวน จึงขอให้นักเรียนทุนทำการตรวจสอบระยะเวลาทุนของตนเอง

วิธีตรวจสอบProfile Loginสำหรับนักเรียนทุน

ทั้งนี้ขอให้ นักเรียนทุนทุกท่านตรวจสอบบัญชีของตนได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 22563เป็นต้นไป หากไม่ได้รับเงินตามที่ สนร. ได้แจ้งไว้ขอให้รีบแจ้งไปที่ สนร.ออสเตรเลีย โดยด่วน
Email:oea@ocsc.org.au
Phone:02-62811371

หมายเหตุ:ในงวดการส่งเงินครั้งต่อไป จึงขอความร่วมมือนักเรียนทุนทุกท่าน โปรดตรวจสอบระยะเวลาในการรับทุนให้ครอบคลุมระยะเวลาด้วย หากสนร.ไม่ได้รับเรื่องการขยายเวลาการศึกษาและไม่ได้ทำเรื่องอนุมัติ ทางสนร.ออสเตรเลีย ก็ไม่สามารถจ่ายเงินประจำเดือนให้เต็มงวดได้

สนร.ออสเตรเลีย

26/03/2020