น้องๆนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ นครซิดนีย์ ได้เดินทางแวะมาเยี่ยมเยือน สนร.ออสเตรเลีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 น้องๆนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ นครซิดนีย์ ได้เดินทางแวะมาเยี่ยมเยือน สนร.ออสเตรเลีย เพื่อพบปะและหารือเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตของนักศึกษาระดับป.โทและป.เอก

ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการเรียนต่าง ๆ

สนร.ออสเตรเลีย 🇦🇺พร้อมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนค่ะ ❤