กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN Family Bowling Tournament in Canberra on 5 August 2018)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วยคู่สมรส และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต/สำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN Family Bowling Tournament in Canberra on 5 August 2018) ณ Zone Bowling Tuggeranong กรุงแคนเบอร์รา

โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความเข้าใจในบริบทของอาเซียนผ่านข้าราชการและครอบครัวของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประจำการ ณ กรุงแคนเบอร์รา สำหรับสรุปผลการแข่งขันในปีนี้ บรูไนดารุสซาลามได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม 🎳 @ ZONE BOWLING