ประชาสัมพันธ์ “การจัดทำแบบสำรวจความสนใจในการทำงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ/เอกชน : JOB MATCHING BY OEA Australia”

การจัดทำแบบสำรวจความสนใจในการทำงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ/เอกชน :

JOB MATCHING BY OEA Australia

การจัดทำแบบสำรวจเพื่อเป็นข้อมูลในการสำรวจ และหาหน่วยงานที่ท่านสนใจ

โดยขอความร่วมมือท่านใดที่สนใจ ไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนส่วนตัว และทุนอื่นๆ ช่วยตอบแบบสำรวจนี้ เพื่อที่ทาง สนร.ออสเตรเลีย จะได้นำข้อมูลไปตรวจสอบ

และประสานหน่วยงานเพื่อจัดหาตำแหน่งงานที่ตรงกับความต้องการของท่าน

โดย สามารถตอบแบบสำรวจ ได้ตั้งแต่วันนี้ 2 สิงหาคม 61 จนถึง 31 สิงหาคม 61
**ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดสนใจ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อให้ท่านส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Resume ต่อไป**

ท่านที่สนใจ สามารถกรอกแบบสำรวจได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.61 – 31 ส.ค.61

https://goo.gl/forms/zmqRV8sGB6Tc7Wud2

ขอบพระคุณคะ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

2/08/18