การประชุมใหญ่นักเรียนทุน/ข้าราชการลาศึกษา/นักเรียนทุนส่วนตัว ที่กำลังศึกษาใน เครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561

สนร.ออสเตรเลีย จัดการประชุมใหญ่นักเรียนทุน/ข้าราชการลาศึกษา/นักเรียนทุนส่วนตัว
ที่กำลังศึกษาใน เครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ประจำปี พ.ศ. 2561 และการจัดงาน Open Heart Open Home @ Sydney การแนะนำและแนะแนวเส้นทางอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ณ Metro Hotel Marlow Sydney นครซิดนีย์ ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561