สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษา

📱ประชาสัมพันธ์:

สภาพัฒน์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 7อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่ 28 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2561 (ตลอด 24 ช.ม.)

ผ่านอินเตอร์เน็ต https://nesdb.thaijobjob.com/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7744