การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Sydney รัฐ New South Wales

เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร.ออสเตรเลีย ได้ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ เมืองซิดนีย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน อีกทั้ง การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561

นอกจากนั้น คณะ สนร.ออสเตรเลีย ได้เดินทางไปสำรวจสถานที่และเส้นทางในการจัดประชุม ณ Metro Hotel Marlow Sydney เพื่อตรวจสอบและซักถามความพร้อมของสถานที่ ห้องประชุม ห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งจะสนับสนุนให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย