การตรวจเยี่ยมและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ เมือง Perth รัฐ Western Australia

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การศึกษา นางสาวเกวลี สมบูรณ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ เมือง Perth รัฐ Western Australia อีกทั้งพบปะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย The University of Western Australia และ Curtin University

ในโอกาสนี้ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างทีมประเทศไทย โดยได้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ในการแลกเปลี่ยนและหารือกับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสของ The University of Western Australia เกี่ยวกับโอกาสการลงทุนด้านการศึกษาในประเทศไทย