กำหนดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ณ Metro Hotel Marlow Sydney ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561

กำหนดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ณ Metro Hotel Marlow Sydney ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมที่ 1: การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมที่ 2: Open Heart Open Home @ Sydney วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 แนะนำและแนะแนวเส้นทางอาชีพ จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

ข้อมูล ณ 13 มิถุนายน 2561