สนร.ออสเตรเลีย ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Brisbane

เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561 สนร.ออสเตรเลีย นำโดยนางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. ได้ไปตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับนักเรียน ณ เมืองบริสเบนและนครซิดนีย์ อีกทั้ง ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ The University of Queensland ในการสร้างโอกาสความสัมพันธ์ด้านการศึกษา ระบบการดูแลนักเรียน ระบบการให้ทุนการ อีกทั้ง โอกาสความร่วมมือด้านหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต่าง ๆ ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการศึกษา ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ Mr.Andrew Park ณ Royal Thai Consulate, Brisbane

นอกจากนั้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทีมงาน สนร.ออสเตรเลีย พร้อมด้วยนักเรียนทุนรัฐบาลจาก University of Technology Sydney ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนส่วนตัว/มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายนักเรียนไทยที่มีศักยภาพสูงในการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพให้กลับไปทำงาน ณ ประเทศไทย