สนร.ออสเตรเลีย ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ เมือง Adelaide

เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา นางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่การศึกษา นางสาวเกวลี สมบูรณ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา อีกทั้งพบปะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอะดิเลท (The University of Adelaide)

ในโอกาสนี้ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างทีมประเทศไทย โดยได้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ในการแลกเปลี่ยนและหารือกับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสของ มหาวิทยาลัยอะดิเลท เกี่ยวกับโอกาสการลงทุนด้านการศึกษาในประเทศไทย

อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เข้าคารวะท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองอะดิเลท Mrs.Amanda Giannopoulos ณ Royal Thai Consulate, Adelaide