อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล นางสาวปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน Anthropology ศึกษา ณ the Australian National University ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดฝีแผลเล็ก ขณะนี้ได้กลับมาพักฟื้น ณ หอพักนักศึกษา และมีสุขดีแข็งแรงขึ้นตามลำดับ

ในโอกาสนี้ ทีมงาน สนร. ขอให้น้องปุณณฑรีย์สุขภาพแข็งแรง หายเป็นปกติ และมีพลังกายใจในการเรียนอย่างเต็มที่