เจ้าหน้าที่ สนร.ออสเตรเลีย และนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ เมืองแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมกิจกรรม ATA-Thai Students BBQ Dinner 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ สนร.ออสเตรเลีย และนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ เมืองแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมกิจกรรม ATA-Thai Students BBQ Dinner 2018 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา โดยมีเป้าหมายหลักในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (Australia-Thailand Association) ที่อาศัยในเมืองแคนเบอร์รา นักศึกษาไทย นักเรียนทหาร ADFA ข้าราชการ และทีมประเทศไทย ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน

ในโอกาสนี้ น้องๆนักเรียนทุนรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของ สนร.ออสเตรเลีย ได้ร่วมจัดเกมส์และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวันให้กับ ผู้ร่วมงานอีกด้วย