“การแนะแนวอาชีพในภาครัฐและภาคเอกชน” (Open Hearts Open Homes) ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดกิจกรรม “การแนะแนวอาชีพในภาครัฐและภาคเอกชน” (Open Hearts Open Homes) ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศต่างๆ ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ภายในงานจัดกิจกรรมการให้ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน

สำหรับนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ หรือ QR code ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561 นี้

ขอเชิญชวนน้องๆนะคะ