ตัวแทนคณะนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 15 คน เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. นำตัวแทนคณะนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 15 คน เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมแชงกรีล่า ซิดนีย์ ในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเข้าร่วมการประชุมสมัยพิเศษ ASEAN – Australia Special Summit 2018 ณ นครซิดนีย์ ระหว่าง วันที่ 16 – 19 มีนาคม 2561

ในโอกาสนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้โอวาทที่มีใจความสำคัญเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล โดยท่านให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา การได้รับโอกาสอันดีในการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆจากออสเตรเลียเพื่อนำกลับไปพัฒนาประเทศไทยในอนาคต และสิ่งสำคัญสูงสุดคือการกลับไปรับใช้บ้านเมืองและปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต้นสังกัดภายหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ นักเรียนทุนรัฐบาลทุกคนได้ให้ความมุ่งมั่นตั้งใจและจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลและจะนำความรู้ตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษาไปสานต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป