อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้จัดการประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและนักเรียนทุน ODOS ที่กำลังศึกษา ณ นครซิดนีย์

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้จัดการประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและนักเรียนทุน ODOS ที่กำลังศึกษา ณ นครซิดนีย์

ในโอกาสนี้ อทศ. และเจ้าหน้าที่ได้ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาการเตรียมตัวจบการศึกษาของนักเรียนระดับปริญญาเอก อีกทั้งให้คำแนะนำกับน้องๆที่เพิ่งเดินทางมาศึกษาในต่างแดน เพื่อให้เข้าใจระบบการศึกษาของออสเตรเลียทั้งในบริบทการปรับตัว รูปแบบการเรียน การวางแผนการศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวัน