สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ได้รับเกียรติให้ตัวแทนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจำนวน 3 คน เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ได้รับเกียรติให้ตัวแทนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจำนวน 3 คน เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” โดยคณะสื่อมวลชนประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยท่านพลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค เป็นผู้ดำเนินรายการ การถ่ายทำได้ดำเนินการ ณ The Australian National University (ANU)

ในโอกาสนี้ ตัวแทนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยได้ให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง การปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในต่างแดนในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล จุดเด่นของการนำนวัตกรรม/แนวคิดของออสเตรเลียที่สามารถนำไปปรับใช้ในประเทศไทยในอนาคต

ติดตามรับชมเทปบันทึกรายการเดินหน้าประเทศไทยได้ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องและโซเชียลมีเดีย