อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร.ออสเตรเลีย ได้จัดประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่กำลังศึกษา ณ The Australian National University (ANU)

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร.ออสเตรเลีย ได้จัดประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่กำลังศึกษา ณ The Australian National University (ANU) เมืองแคนเบอร์รา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย และติดอันดับที่ 20 ของโลกในปี ค.ศ. 2018 โดยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากอาทิ การทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ปัจจุบันมีนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. จำนวน 10 คน

ในโอกาสนี้ อทศ. และเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวจบการศึกษาของนักเรียนระดับ ป.เอก อีกทั้งให้คำแนะนำกับน้องๆที่เพิ่งเดินทางมาศึกษา เพื่อให้เข้าใจระบบการศึกษาของออสเตรเลียทั้งในบริบทการปรับตัว รูปแบบการเรียน การวางแผนการศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนั้น นักเรียนทุนรัฐบาลยังได้พาคณะสนร. เดินสำรวจภายในบริเวณ ANU

อย่างไรก็ตาม การติดตามผลการเรียน ความก้าวหน้าในการเขียนวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ สนร.ออสเตรเลียได้ดำเนินการอย่างใกล้ชิดและสื่อสารอย่างทั่วถึงกับนักเรียนทุนรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อโซเซียลมีเดีย อีเมล์อย่างเป็นประจำ