อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เข้าร่วมงาน “Study Canberra: งานรวมสถาบันการศึกษาในเมืองแคนเบอร์รา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.45 น. สนร.ออสเตรเลีย นำโดยนางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เข้าร่วมงาน “Study Canberra: งานรวมสถาบันการศึกษาในเมืองแคนเบอร์รา” โดยเมืองแคนเบอร์ราถือได้ว่าเป็นเมืองที่รวบรวมสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน การทำวิจัยชั้นนำของทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ภายในงานได้มีนิทรรศการจากสถาบันการศึกษามาให้ข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจมากมาย อีกทั้ง มีพิธีมอบทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน