ตัวแทนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและนักเรียนไทยจาก University of Technology Sydney ได้เข้าเยี่ยม Professor Tony Moon

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและนักเรียนไทยจาก University of Technology Sydney ได้เข้าเยี่ยม Professor Tony Moon ในนามของสำนักงาน ก.พ. ผู้บริหารและสนร.ออสเตรเลีย ซึ่งท่านอาจารย์ได้หายจากอาการป่วยและกลับเข้ามาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ท่านอาจารย์ Tony เป็นผู้ที่ให้ความดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยอย่างมาก

ในโอกาสนี้ท่านอาจารย์ได้ขอบคุณในความมีนำ้ใจ ความห่วงใย และความระลึกถึงของเหล่านักเรียนทุน นักเรียนไทย สำนักงาน ก.พ. และสนร.ออสเตรเลีย เป็นอย่างมาก