อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (ท่านณัฐพล ขันธหิรัญ) โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าพบคณะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ASEAN-Australia Special Summit 2018 ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2561 ณ นครซิดนีย์

โดยคณะตัวแทนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจะได้มีโอกาสในการเข้าพบผู้นำประเทศซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังแนวนโยบายและความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองจากผู้บริหารระดับสูงของไทย อีกทั้ง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเสริมสร้างและส่งต่อข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ในนามกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียให้กับรัฐบาลไทย

เนื่องในโอกาสเดียวกัน เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ นครซิดนีย์ ตัวแทนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยได้รับเกียรติจากคณะสื่อมวลชนประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยพลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค ในการเป็นตัวแทนเพื่อสัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างแดนในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล ประโยชน์และข้อดีของออสเตรเลียที่สามารถนำไปปรับใช้ในประเทศไทย