อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และคู่สมรส เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพไทย🇹🇭🇦🇺ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และคู่สมรส เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพไทย🇹🇭🇦🇺ประจำปี 2561 ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย

Royal Thai Armed Forces Day
20 February 2018 @ Royal Thai Embassy, Canberra 🇹🇭🇦🇺

ความสำคัญของวันกองทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรมยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทหารกล้าที่รักษาสันติภาพและปกป้องประเทศ