Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2

ข่าวดี สำหรับน้องนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุน ODOS)

สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 โดยจะจัดในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ.

ภายในงาน น้องๆจะพบกับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น
-ได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ การเข้ารับราชการ
-ได้พบกับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชนชั้นนำ เพื่อสอบถามข้อมูล และการรับสมัครงาน Job Matching
-ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกลับมาทำงานในภาคราชการและบริการสาธารณะต่างๆ (เส้นทางการประกอบอาชีพภายหลังการสำเร็จการศึกษา)
-ได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆต่างๆมากมาย

ขอเชิญชวนน้องๆที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา และกลับประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว เข้าร่วมงานนี้นะคะ จะเป็นข้อมูลและประโยชน์ให้กับน้องๆเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพค่ะ

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ODOS Open Hearts Open Homes (ครั้งที่ 2)

จัดกิจกรรมวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

http://www.ocsc.go.th/…/แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ-open-heart…