สนร.ออสเตรเลีย เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยม University of Canberra

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สนร.ออสเตรเลีย นำโดยนางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และนางสาวพลอยปภัสณ์ เรือนวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชม University of Canberra

University of Canberra เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้ง ณ เมืองแคนเบอร์รา เมืองหลวงของเครือรัฐออสเตรเลีย โดยได้รับชื่อเสียงอันดีและถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยดาวรุ่งที่มีผลงานทางการวิจัยที่โดดเด่นด้าน Sport Management, Cyber Security, Government and Policy Analysis, Public Administration, Public Health Management และ IT

โดยได้รับเกียรติจาก Prof Kerry McCallum ตำแหน่ง Academic Director, Graduate Research และ Mrs.Shirley Hardjadinata ตำแหน่ง Deputy Director เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะจาก สนร. และนำเสนอข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ University of Canberra ในการนี้ อทศ.และเจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระบบนักเรียนทุนรัฐบาลของไทย และซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา การให้ทุน

อีกทั้ง ได้พาเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เช่น ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนต่าง ๆ ห้องสมุด ลานกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่อีกด้วย