ช่องทางติดตามงานภาคราชการ

ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนทุนรัฐบาล ทุน ODOS ที่สนใจงานภาคราชการ ติดตามข่าวสาร/ตำแหน่งงานว่าง/การเปิดรับสมัครในส่วนราชการต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ job.ocsc.go.th ซึ่งจัดทำโดย ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

ติดตาม อัพเดท ได้ตลอดเวลา 24 ชม. 📱💻

http://job.ocsc.go.th/webjob_2015/OfficeList.aspx