การประเมินผลความพึงพอใจ ต่อการบริการของสนร. ออสเตรเลีย ตั้งแต่ 1 ต.ค.60- 31 ธ.ค.60

ขอความร่วมมือนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาทุกท่าน

ช่วยประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สนร.ออสเตรเลีย

โดยขอความร่วมมือSUBMITแบบประเมิน

ภายในวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือคะ

จากทีมงานสนร.ออสเตรเลีย

Fill out form