อทศ.และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ University of Wollongong รัฐ New South Wales

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2561 สนร.ออสเตรเลีย นำโดยนางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ University of Wollongong รัฐ New South Wales

พร้อมกันนี้ ได้สำรวจและเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนทุนรัฐบาลได้อธิบายสถานที่และหน่วยงานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง อทศ.และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้ซักถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขต่างๆของนักเรียนทุนรัฐบาล ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งนักเรียนที่กำลังศึกษา ณ ปัจจุบันเป็นนักเรียนในระดับปริญญาเอกและจะสำเร็จการศึกษาภายในปี 2561