ประชาสัมพันธ์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (เงินงบประมาณ)  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน  ๑  ตำแหน่ง  วุฒิปริญญาเอก  (เอกสารแนบ) ทั้งนี้ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.อำพร เสน่ห์ ผ่านทางโทรศัพท์ (6683 098 1033 หรือ 662-562-5099)  Email (fagiams@ku.ac.th)  หรือ Line (ID : amporn.sane)

รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเ เพิ่มเติม : ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งอาจารย์

 

http://www.agro.ku.ac.th/department.php?dep_id=4