อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร.ออสเตรเลีย ร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล the Southeast Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO) – Australia Education Links Award 2016-2017

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร.ออสเตรเลีย ร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล the Southeast Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO) – Australia Education Links Award 2016-2017

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.45 น. นางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านการศึกษา) เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร.ออสเตรเลีย เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับ Mrs. Bui Thi Khoi Nguyen ชาวเวียดนาม ผู้ได้รับรางวัล the Southeast Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO) – Australia Education Links Award 2016-2017 ณ อาคารรัฐสภา กรุงแคนเบอร์รา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของออสเตรเลียเป็นประธาน (Senator the Hon Simon Birmingham)

รางวัลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างนวัตกรรมและบูรณาการความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อีกทั้ง เพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่ายการศึกษาในบริบทที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคออสเตรเลีย

สนร.ออสเตรเลีย ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ได้รับรางวัล นอกจากนั้น ยังถือเป็โอกาสอันดีในการได้แลกเปลี่ยนบริบทด้านการศึกษาและระบบนักเรียนทุนรัฐบาลไทยกับผู้เข้าร่วมงานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป