ประกาศรับสมัครนศ.จากมหาวิทยาลัยตปท.เข้าฝึกงานธนาคารแห่งประเทศไทย ในระหว่างปิดภาคการศึกษา summer 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2561 ธปท.

ข้อมูลเพิ่มเติม (เอกสารแนบ)

ver ตปท ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2561

ขอบคุณคะ

สนร.ออสเตรเลีย

19/10/17

ver ตปท ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2561