อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าเยี่ยมคารวะท่านอุปทูต/อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์รา และร่วมประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าเยี่ยมคารวะท่านอุปทูต/อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์รา และร่วมประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

เมื่อวันที่ ๓ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา-ท่านเดิม) นางกมลวรรณ สัตยายุทธ์พร้อมด้วย นางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา-ท่านปัจจุบัน) พร้อมคู่สมรสเข้าคารวะท่านอุปทูต/อัครราชทูต นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย (สอท.) ณ กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสส่งต่อภารกิจและแนะนำตัวในการเข้ารับตำแหน่งใหม่และประจำการ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ทั้งนี้ นางสาวภมรพรรณได้ร่วมประชุมกับทีมประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของ สนร.ร่วมกับ สอท. และการจัดเตรียมงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และพบปะกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ เมืองแคนเบอร์รา ซิดนีย์ และนิวคาสเซิล

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา อทศ.ภมรพรรณ พร้อมคู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร.ออสเตรเลีย เข้าร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร