รวมภาพประทับใจปี 2560 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 60

จากโครงการการประชุมสัมมนา ประจำปี 2560 ที่มีขึ้นในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ที่ Canberra – Sydney นักเรียนทุนรัฐบาลทั้งต่างรัฐ ในประเทศออสเตรเลียได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

สนร.ออสเตรเลีย จึงรวมภาพความประทับใจในช่วงโครงการประชุมใหญ่ เพื่อให้นทร.ทุกท่านได้เข้าไปดาวน์โหลด ได้แล้วตามลิงค์นี้เลยคะ

http://oeatrip2017.ocsc.org.au/

และทีมงาน สนร.ออสเตรเลีย ขอขอบคุณพระคุณ ท่านผู้มีอุปการะ

พณ ฯ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา นายจิระชัย ปั้นกระษิณ

และทีมงานทุกท่าน จากสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์รา

ที่เอื้อเฟื้อสถานเพื่อให้เราร่วมทำกิจกรรม

รวมทั้ง นทร.ที่น่ารักของพวกเรา ที่ให้ความร่วมมือตลอดการประชุม

 

ขอบพระคุณมากคะ

อทศ.กมลวรรณ สัตยายุทย์

และทีมงานสนร.ออสเตรเลีย