ศกศ.จะจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 วันที่ 3-8 กรกฎาคม 2560

เนื่องด้วยทาง ศกศ.จะจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยรับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับการศึกษา ซึ่งโครงการจะจัดขึ้น วันที่ 3-8 กรกฎาคม 2560 ในกิจกรรม “นักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขั้นพื้นฐาน” ณ สำนักงาน กพ.และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 มิถุนา่ยน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจักรกริช ณ สงขลา E-mail:jnasongkla@hotmail.com