อทศ.กมลวรรณฯ ร่วมประชุมงาน International Education Association of Australia(IEAA)

อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทธ์ เข้าร่วมประชุมงาน International Education Association of Australia(IEAA)

ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ ANU University